Uroda i zdrowie -


uroda, mimo iż zaliczana do wrażeń estetycznych, w kategoriach zawodowych, tj. zawierania umów wykonania usługi w celu poprawy wyglądu skóry, stanowi wartość nadrzędną. Niemożliwa jest standaryzacja podziałów na to, co ładne i brzydkie, zadowalające i przynoszące rozczarowanie, atrakcyjne i niegodne zachwytu. Bo przecież każdemu wolno mieć swoje zdanie, kwestia gustu nie podlega dyskusji, a kanony piękna zmieniają się już nie epokowo, ale z olbrzymią różnorodnością współistnienia dopuszczają np. cechy subkulturowe. W tych kategoriach więc wykonywanie zawodu kosmetyczki, manikiurzystki, stylistki, solarystki, linearystki, tatuażysty, a nawet masażysty powinno być zabezpieczone sprecyzowaną umową zawartą z klientem bezpośrednio przed wykonaniem usługi.


Tematy: